© Pěstitelská pálenice Rudice - Ladislav Vančura - 2020
WWW.PALENICERUDICE.CZ
PĚSTITELSKÁ PÁLENICE RUDICE Ladislav Vančura
1. Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit “OBJEDNÁVKU - PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“. Pro stažení formuláře “OBJEDNÁVKA - PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“ klikněte ZDE 2. Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele v PROHLÁŠENÍ dle občanského průkazu. 3. Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 3.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce. 4. Pěstitel a osoby žijící ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu. 5. Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky. Není možné slučovat kvasy z různého ovoce. 6. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, ve kterých byl do pálenice kvas dopraven. 7. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup pří kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovaných kvasů. 8. Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici. 9. V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek. bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vyplacena, po srážce poplatku za pálení. za kvas náhrada ve výši platné ceny příslušného druhu ovoce nestandardní jakosti. Stejně se postupuje u pálenky, kterou si pěstitel neodebral, ačkoli zaplatil daň a poplatek za pálení. Skutečně zaplacená částka se sníží o uvedené náklady. 10. Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě. nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech je pití alkoholických nápojů přísně zakázáno. 11. Ochutnávání pálenky je přístupné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjištěním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné. 12. Dle § 4. odst. S zákona č. 61/1997 Sb., nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob. 13. Pěstitelé jsou povinni dodat si na vyrobenou pálenku vlastní nádoby.
Provozní doba
Pálení jen po předchozí telefonické domluvě! Prosím volejte: PONDĚLÍ - PÁTEK 8:00 - 17:00