© Pěstitelská pálenice Rudice - Ladislav Vančura - 2020
WWW.PALENICERUDICE.CZ
PĚSTITELSKÁ PÁLENICE RUDICE Ladislav Vančura
Forma pěstitelského pálení je rozšířena v některých oblastech Moravy, kde je tradiční a vyhledávanou produkcí. Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která činí v současné době 300,- Kč na 1 litr vyrobeného 100% lihu, to znamená že pěstitelské pálení je zatíženo daní 162,- Kč na jeden litr 100% lihu. Pokud si však za určitých podmínek nechá pěstitel vypálit ovocný kvas v pěstitelské pálenici, odvede daň v podstatě poloviční. Odváděná daň je samozřejmě započtena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji uhradí pálenice. Toto zvýhodnění je omezeno produkcí 30 litrů 100% alkoholu na domácnost ročně, služba je určena jen pro fyzické osoby. Kvasy lze připravovat pouze z čistého ovoce bez přídavku cukru a výsledný destilát se nesmí dále prodávat, trestním postihem je daňový únik. O splnění těchto podmínek, podepíše pěstitel v pálenici prohlášení, kde musí uvést své rodné číslo, plnou adresu a nově i katastrální území pozemku, z něhož ovoce pochází. Pálenice je povinna tento doklad předkládat finančnímu úřadu a archivovat ho po dobu 10 let. Připomínáme, že nelegální pálení "načerno" i pro vlastní spotřebu je stíháno podle trestního zákoníku a že trestní postih je zde zakotven i za vlastnictví zařízení sloužícího k výrobě lihu.
Provozní doba
Pálení jen po předchozí telefonické domluvě! Prosím volejte: PONDĚLÍ - PÁTEK 8:00 - 17:00